Curs instructor preparator formare. Informatii generale

Beneficiaza acum de 10% reducere pentru cursul de instructor preparator formare!

Descrierea cursului

Acest curs este destinat persoanelor interesate de educatia adultilor, absolventilor de studii medii care doresc sa deruleze activitati cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu experienta informala in formare, care necesita o certificare, organizatiilor care doresc sa se initieze/dezvolte competente necesare in desfasurarea activitatilor de formare. Cursul instructor preparator formare este echivalentul cursului de formator pentru persoanele cu studii medii.

Competente dobandite la curs

  • comunicare in limba oficiala,
  • comunicare in limbi straine,
  • competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie,
  • competente informatice,
  • competenta de a invata,
  • competente sociale si civice,
  • competente antreprenoriale,
  • competenta de exprimare culturala,
  • aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca,
  • aplicarea normelor de protectie a mediului,
  • aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare,
  • asigurarea managementului procesului de formare,
  • evaluarea activitatilor de formare,
  • asigurarea functionalitatii utilajelor si echipamentelor specifice din atelierele/ laboratoarele de lucru,
  • dezvoltarea institutionala a organizatiei si dezvoltarea de parteneriate organizatie – comunitate,
  • asigurarea managementului carierei si al dezvoltarii personale.