Curs transator carne. Informatii generale

Beneficiaza acum de reducere pentru curs transator carne!

Descrierea cursului

Ocupaţia de transator, cuprinde o sfera largă de activitati specifice transarii carnii provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcina, ovina si caprina, cabaline), pasari, cat si a prepararii produselor de carmangerie destinate consumului uman.
Activitati desfasurate: receptia carcaselor/semicarcaselor provenite din unitati autorizate sanitar veterinar, depozitarea, transarea, ciontolirea-dezosarea, fasonarea, portionarea, producerea produselor de carmangerie (carne tocata, carne preparata si/sau produse din carne, intr-o gama sortimentala restransa ), ambalarea si pregatirea pentru livrare, etc.
Igiena si siguranta alimentara au o importanta deosebita in activitatea transatorului, o atentie permanenta acordandu-se igienei produselor, a locului de munca, igienei individuale si a echipamentului de lucru, pe toata durata si în toate etapele procesului tehnologic in vederea realizării produselor sigure si de buna calitate.

Competente dobandite la cursul de transator carne

 • Aplicarea normelor de securitate si sanătate în munca
 • Aplicarea normelor de protectia mediului
 • Organizarea activitatii proprii
 • Aplicarea normelor de igiena si de siguranta alimentelor
 • Intocmirea documentelor specifice
 • Aprovizionarea cu materii prime pentru transare
 • Transarea – Dezosarea
 • Finisarea cărnii
 • Prepararea produselor de carmangerie
 • Tranportul si depozitarea semifabricatelor, carnii si produselor de carmangerie
 • Pregatirea pentru comercializare