Curs instalator

Preț -  995 lei !!!
Începere curs - 08.11.2023
Durată curs - 20 săptămâni
Condiții de înscriere - învățământ obligatoriu
Diploma obținută - certificat de calificare recunoscut internațional

Curs instalator acreditat la cel mai bun preț

Pentru că împlinim 23 de ani de acticitate îți oferim 50% reducere!!!

Atentie, reducerile nu se cumuleaza!

Cursul de instalator, organizat de CPP Alexanders vă ajută să vă însușiți un bagaj bogat de cunoștiințe și abilități pentru a putea aplica cu succes meseria. În cadrul acestui curs lectorii noștrii cu experiență, vă vor învăța să tăiați, măsurați și să îmbinați conducte. Mai mult, instalatorii tehnico-sanitari și gaze trebuie să efectueze treceri prin ziduri, să monteze conducte, să pună în funcțiune instalații și să efectueze numeroase lucrări de mentenanță de-a lungul conductelor. Individual, sau în echipă, instalatorii trebuie să constate eventualele defecțiuni existente de-a lungul conductelor de apă sau gaze.

Descriere curs instalator instalații tehnico-sanitar și gaze

Cursul de instalator tehnico-sanitar și gaze se adresează celor interesați de un loc de muncă în acest domeniu și care doresc să deprindă tehnicile și să acumuleze toate cunoștințele, atât teoretice cât și practice, pentru a lucra cu succes și în siguranță în acest domeniu. Cursul de instalator folosește o abordare teoretică și practică, participanții putând astfel sa acumuleze bagajul de cunoștiințe necesar efectuării operațiunilor specifice domeniului instalațiilor tehnico-sanitar si gaze, sub atenta supraveghere a trainerilor noștrii ei vor pune în practică acele cunoștiințe și vor căpăta deprinderile necesare pentru a urma apoi o carieră în domeniu. În cadrul cursului instalator tehnico sanitar și gaze, cursanții vor dobândi de asemenea și deprinderi adiționale, ce le vor fii de folos în parcursul lor profesional.

În cadrul cursului vor urma programe de utilizare a calculatorului și preluare a informației, de comunicare și de numerație. Alături de aceste programe, vor studia și în cadrul orelor specifice domeniului, învățând cum să asigure igiena și protecția muncii, cum să întocmească un plan de instalații, să monteze și să execute o gama variată de instalații și să lucreze în echipă. Pentru a urma cursul de instalator tehnico sanitare și gaze organizat de CPP Alexanders se acceptă cursanți care au absolvit cu succes zece clase și sunt apți din punct de vedere medical.

În urma absolvirii examinării finale, cursanții vor primi un certificat de calificare eliberat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de Ministerul Educației și Cercetării. Acest certificat este recunoscut atât la nivel naționat, cât și în Uniunea Europeană.

Competențe dobândite la cursul de instalator tehnico-sanitar și gaze

 • Comunicare în limba maternă
 • Competență matematică și competențe de baza în știință și tehnologie
 • A învăța să înveți / competențe sociale și civice
 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și îîn domeniul situațiilor de urgență
 • Întreținerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calității lucrărilor executate
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Montarea instalațiilor interioare de canalizare
 • Montarea instalațiilor interioare de apa de consum menajer
 • Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor și a utilajelor folosite în instalațiile sanitare
 • Montarea instalațiilor de stingere a incendiilor
 • Montarea instalațiilor interioare de gaze naturale
 • Montarea aparatelor de utilizare a gazelor
 • Întreținerea instalațiilor interioare de gaze naturale și a  celor sanitare

Cursurile se vor desfășura sub atenta îndrumare a unui tehnician în domeniu

Cu o experiență de peste 23 de ani în organizarea de cursuri de calificare inițiere si perfecționare C.P.P.Alexanders organizează doar cursuri cu diplome recunoscute național și internațional. Lectori cu experiență te vor ghida pe tot parcursul cursului atât în practică cât și în teorie și vei avea la dispoziție suport de curs și mijloace moderene de învățare. De asemeni venim în ajutorul cursanților noștrii cu un program flexibil de curs pentru că înțelegem vremurile în care trăim și mai mult de atât poți plăti și în rate, pâna la terminarea cursului după un program stabilit de comun acord când semnezi contractul de formare profesională. Mai mult de atât ai la dispoziție reduceri tot timpul anului, tocmai pentru a te ajuta să te califici în meseria pe care ți-o dorești.

* durata cursului poate varia, în funcție de sărbătorile legale.

* la plata integrală, la înscriere beneficiezi de o reducere de 10%.

Cod ANC: 7136.2.2

Formular Înscriere

Formular Înscriere

Începerea cursurilor

 

Acte necesare

 • Buletin de identitate original și copie
 • Certificat de naștere original și copie
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele original și copie
 • Diplomă de studii sau foaie matricolă original și copie
 • Adeverință medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie

Vezi și alte cursuri

envelopephone-handsetmap-markerchevron-down