Curs transator carne


Ocupaţia de tranșator, cuprinde o sferă largă de activități specifice tranșării cărnii provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină și caprină, cabaline), păsări, cât și a preparării produselor de carmangerie destinate consumului uman.
Activități desfășurate: recepția carcaselor/semicarcaselor provenite din unități autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranșarea, ciontolirea-dezosarea, fasonarea, porționarea, producerea produselor de carmangerie (carne tocată, carne preparată și/sau produse din carne, într-o gamă sortimentală restrânsă ), ambalarea și pregătirea pentru livrare, etc.
Igiena și siguranța alimentară au o importanță deosebită în activitatea tranșatorului, o atenție permanentă acordându-se igienei produselor, a locului de muncă, igienei individuale și a echipamentului de lucru, pe toată durata și în toate etapele procesului tehnologic în vederea realizării produselor sigure și de buna calitate.

Competențe dobândite la cursul de tranșator carne

 • Aplicarea normelor de securitate si sanătate în munca
 • Aplicarea normelor de protectia mediului
 • Organizarea activitatii proprii
 • Aplicarea normelor de igiena si de siguranta alimentelor
 • Intocmirea documentelor specifice
 • Aprovizionarea cu materii prime pentru transare
 • Transarea – Dezosarea
 • Finisarea cărnii
 • Prepararea produselor de carmangerie
 • Tranportul si depozitarea semifabricatelor, carnii si produselor de carmangerie
 • Pregatirea pentru comercializare

Cursurile se vor desfășura sub atenta îndrumare a unui tehnician în domeniu!


Cu o experiență de peste 22 de ani în organizarea de cursuri de calificare inițiere si perfecționare C.P.P.Alexanders organizează doar cursuri cu diplome recunoscute național și internațional. Lectori cu experiență te vor ghida pe tot parcursul cursului atât în practică cât și în teorie și vei avea la dispoziție suport de curs și mijloace moderene de învățare.

 De asemeni venim în ajutorul cursanților noștrii cu un program flexibil de curs pentru că înțelegem vremurile în care trăim și mai mult de atât poți plăti și în rate, pâna la terminarea cursului după un program stabilit de comun acord când semnezi contractul de formare profesională. Mai mult de atât ai la dispoziție reduceri tot timpul anului, tocmai pentru a te ajuta să te califici în meseria pe care ți-o dorești.