Ce presupune meseria de Agent de Securitate

Ce ar trebui să mai știi înainte de a deveni Agent de Securitate?

Munca de agent de securitate este aceea de a asigura paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat, a furturilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale, paza proprietăţii intelectuale, etc.

Activităţile desfăşurate de către agenţii de securitate în cadrul unei zi de muncă sunt: supravegherea, ascultarea, observarea, patrularea, controlul accesului în obiectiv, etc.

Unde se desfasoara activitatea ?

Agentul de securitate din postul de pază este persoana care îşi desfăşoară serviciul în baza consemnului general şi particular, astfel:

– consemnul general cuprinde îndatoririle pe care agentul de securitate le are, ca: păzirea postului încredinţat, supravegherea spaţiului terestru, nu părăsesc postul până nu sunt schimbaţi de o altă persoană, etc.

– consemnul particular cuprinde îndatoriri specifice, ca: denumirea şi locul de dispunere al obiectivului, ce anume are în pază, limitele de patrulare, accesul în raza postului, modul de acţiune în caz de atac, semnalele şi mijloacele de legătură cu corpul de pază şi posturile vecine.

În ce conditii se desfasoara activitatea?

 1. activitatea se desfăşoară atât în interiorul clădirilor într-un microclimat de confort organic, cât şi în aer liber (posturi fixe, itinerare de patrulare, zone de responsabilitate, etc) unde personalul este expus unui stres permanent, intemperiilor şi unor temperaturi variate (foarte cald/foarte frig);
 2. programul de lucru, în trei schimburi, de 8 ore/zi sau 12 cu 24/48, inclusiv sărbătorile legale;
 3. prin specificul activităţii, personalul poate fi expus ameninţărilor, atacurilor sau accidentelor;

Ce instrumente / echipamente folosesc?

Instrumentele de lucru întrebuinţate pot fi: baston de cauciuc, baston cu energie electrostatică, staţie de emisie-recepţie, cătuşe, spray-uri lacrimogene şi arme de foc;

Care sunt  cerinţele pentru exercitarea profesiei? 

 1. medicale: integritate membrelor superioare şi inferioare, acuitate vizuală si auditivă normale;
 2. psihice: capacitate de autocontrol, spirit de observaţie, rezistenţă la stres, asumarea responsabilităţilor,
 3. fizice: mers pe jos, alergare, vedere clară la distanţă, ascultare, cuprinderea în câmpul vizual a unui număr mare de obiecte;

Care sunt îndatoririle postului?

Conform art. 48 al Legii 333/2003, atributiile agentului de paza sunt urmatoarele:

 1. a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;
 2. b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în planul de paza si sa asigure integritatea acestora;
 3. c) sa permita accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;
 4. d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savârsit infractiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, pe cele care încalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luând masuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri;
 5. e) sa încunostinteze de îndata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment în timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
 6. f) în caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si în orice alte împrejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de îndata la cunostinta celor în drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
 7. g) în caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;
  h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor în caz de dezastre;
 8. i) sa sesizeze politia în legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;
 9. j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;
 10. k) sa poarte numai în timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai în cazurile si în conditiile prevazute de lege;
 11. l) sa poarte uniforma si însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;
 12. m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi în timpul serviciului;
 13. n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte în prealabil conducerea unitatii despre aceasta;
 14. o) sa execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos în raporturile de serviciu;
 15. q) sa respecte consemnul general si particular al postului.

Cu alte cuvinte, agentul de securitate trebuie să fie o persoană de încredere, echilibrat emoţional, disponibil de a lucra în ture de zi şi de noapte, să reacţioneze rapid, atenţie concentrată şi distributivă, bun spirit de observaţie, rezistenţă la stres, o bună memorie, mai ales vizuală (capacitatea de a reţine detalii privind persoane, ambianţă), să fie în bună condiţie fizică şi mentală, să fie disponibil de a respecta cu stricteţe regulile, capacitatea de a nu fi uşor intimidat, dinamic şi cu un mod riguros de organizare a propriei activităţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.