Legislație cursuri

Cadru Legal

Legislatia Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

Legea 132/1999 republicata, privind infiintarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
Legea 559/2004 pentru modificarea si completarea Legii 132/1999
Ordinul Nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
Legea Nr. 268 din 7 iulie 2009 care reglemeteazã statutul Comitetelor Sectoriale
Ordinul 1455/5122/2009 pentrua probarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
Ordonantã de Urgentã nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetãrii
Hotarare 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor
Ordonantã de Urgenta Nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor

Legislatia formarii profesionale a adultilor

OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata
OG nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr.129/2000
HG nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003
HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr.522/2003
Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr. 353/5.202/2003)
Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor
Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003)
Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 81/3.329/2005 pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale

Alte acte normative privind formarea profesionala a adultilor

Codul Muncii al Romaniei – text actualizat la data de 22.12.2005 si: Legea nr. 480/2003, Legea nr.541/2003, O.U.G. nr.65/2005, Legea nr.371/2005, Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca HG nr.234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca
HG nr.875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua, 2005-2010, Ordinul nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobândita în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European
Ordinul nr. 27/2005 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003
Ordinul nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003

envelopephone-handsetmap-markerchevron-down